1.
Skela Savič B. Uvodnik: publiciranje v zdravstveni negi: rezultati bodo prišli s pridobivanjem znanj in spodbudami. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 19. marec 2013 [citirano 15. julij 2024];47(1):5-7. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2906