1.
Žvanut B, Jurgec S, Karnjuš I. Analiza potreb po uporabi simulacij v procesu vseživljenjskega učenja medicinskih sester. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 19. marec 2013 [citirano 16. avgust 2022];47(1):28-37. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2909