1.
Blazinšek U, Zurc J, Skela Savič B. Učinkovitost komunikacije diplomiranih in srednjih medicinskih sester z dementnimi bolniki v psihiatričnih bolnišnicah. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 19. marec 2013 [citirano 16. april 2024];47(1):38-46. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2911