1.
Jug Došler A, Polona Mivšek A, Korošec M. Pojmovanje in doživljanje menstruacije pri študentkah babištva. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 19. marec 2013 [citirano 27. februar 2024];47(1):47-55. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2912