1.
Štinek J, Polona Mivšek A, Prelec A. Pritisk na fundus med drugo porodno dobo. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 19. marec 2013 [citirano 19. maj 2024];47(1):74-82. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2915