1.
Perušek A, Zurc J, Skela Savič B. Komunikacija in kakovost odnosov med medicinsko sestro in starostniki v patronažnem varstvu. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 18. september 2013 [citirano 10. avgust 2022];47(3):253-9. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2933