1.
Mimić A, Simonič A, Skela Savič B. Razumevanje koncepta »umiranja z dostojanstvom« pri medicinskih sestrah v paliativni oskrbi. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 13. december 2013 [citirano 9. avgust 2022];47(4):325-32. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2941