1.
Skela Savič . [et al.] B. Kazalo: leto 2013, letnik 47. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 13. december 2013 [citirano 5. oktober 2022];47(4):357-9. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2945