1.
Perviz A, Bole U, Bregar B. Odnos medicinskih sester do pacienta, odvisnega od prepovedanih drog: integrativni pregled literature. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 21. junij 2021 [citirano 23. marec 2023];55(2):113-24. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2961