1.
Drnovšek R, Kvas A. Zdravstveni coaching kot pristop zdravstvene vzgoje k zdravemu življenjskemu slogu mladih: pregled literature. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 14. december 2020 [citirano 23. julij 2024];54(4):326-37. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3010