1.
Prosen M, Ličen S, Karnjuš I. Prilagoditev in psihometrična validacija Lestvice profesionalnih kompetenc medicinskih sester v izrednih razmerah v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) v Sloveniji. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 23. junij 2020 [citirano 30. september 2022];54(2):113-21. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3037