1.
Vladič M, Kren A. Deprivacija spanja in sindrom izgorevanja med zaposlenimi v predbolnišničnih enotah nujne medicinske pomoči v Sloveniji: presečna raziskava. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 18. december 2021 [citirano 3. julij 2022];55(4):243–252. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3052