1.
Kamenšek T. Uporaba virtualnih simulacij ali virtualnih pacientov pri izobraževanju študentov v zdravstveni negi: integrativni pregled literature. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 22. marec 2022 [citirano 9. avgust 2022];56(1):31-48. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3136