1.
Petrović M, Prosen M, Ličen S, Karnjuš I. Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do predpisovanja zdravil: raziskava z rabo mešanih metod. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 23. junij 2023 [citirano 23. julij 2024];57(2):89-9. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3163