1.
Lorber M, Skela-Savič B. Pripadnost medicinskih sester in opredelitev njenih dejavnikov. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 17. december 2014 [citirano 22. junij 2024];48(4). Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/34