1.
Jereb S, Perme J. Znotrajbolnišnični transport kritično bolnih bolnikov. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 25. september 2015 [citirano 29. maj 2023];49(3). Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/45