1.
Pečelin S, Sočan M. Referenčne ambulante: izkušnje diplomiranih medicinskih sester. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 27. junij 2016 [citirano 29. junij 2022];50(2). Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/82