1.
Železnjak V, Skela-Savič B. Medpoklicno izobraževanje zaposlenih v nujni medicinski pomoči. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 22. december 2016 [citirano 2. april 2023];50(4). Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/98