1.
Tavčar-Medič S. Rehabilitacijski proces kroničnega duševnega bolnika in vloga medicinske sestre: (nadaljevanje in konec). Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 1974 [citirano 25. september 2023];8(2):86-8. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/997