1.
Jagodic A. Vloga patronažne službe medicinskih sester in socialnega dela pri delu kardiološkega dispanzerja. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 1974 [citirano 26. maj 2024];8(2):89-92. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/998