Kontakt

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Obzornik zdravstvene nege
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, Slovenia

Glavni kontakt

Martina Kocbek Gajšt

Kontakt za podporo

Martina Kocbek Gajšt