Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Obzornik zdravstvene nege
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, Slovenia

Glavni kontakt

Martina Kocbek Gajšt

Kontakt za tehnično pomoč

Martina Kocbek Gajšt