Informacije za knjižničarje

Vabimo knjižnice, da uvrstijo to publikacijo v svojo evidenco elektronskih publikacij. Enako velja poudariti, da je ta sistem za elektronsko izdajanje odprtokodni sistem, namenjen knjižnicam za gostovanje in izdajanje publikacij svoje institucije (več: Open Journal Systems).