Spoštovani bralci,

indeksirati nas je pričel in izračunal faktor vpliva za leto 2017 Index Copernicus (ICI Journals Master List).

Več na: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml