APA 7

2023-12-06

Spoštovani avtorji prispevkov,

uredništvo Obzornika zdravstvene nege sporoča, da z letom 2024 prehaja na osvežen stil citiranja, na APA 7. Do zdaj smo uporabljali stil citiranja APA 6.

APA 7 je najnovejši stil citiranja, ki vsebuje nekaj manjših sprememb. Te so strnjene tu:

  • Et al.: "et al." se uporablja v prvem citatu v besedilu za dela s tremi ali več avtorji.
  • Do 20 avtorjev navedenih: V seznamu referenc navedite priimke in začetnice do 20 avtorjev.
  • Lokacija objave: Lokacija založnika (npr., mesto, država/koda za državo) ni več obvezna.
  •  "Retrieved from": Pred URL-jem ni več potrebno napisati "Retrieved from".

Vljudno prosimo, da nove prispevke oddajate v APA 7 stilu citiranja.

Lep pozdrav,

uredništvo OZN