Uredništvo skozi čas

 

UREDNIŠTVO SKOZI ČAS

Obzornik zdravstvene nege, (1994–) ISSN 1318-2951 (print)

   • Mateja Lorber
    (Glavna in odgovorna urednica jul 2018-)
   • Brigita Skela Savič 
    (Glavna in odgovorna urednica 2013– jun 2018)
   • Andreja Mihelič Zajec 
    (Glavna in odgovorna urednica 2006–2012)
   • Vera Grbec 
    (Glavna in odgovorna urednica feb. 1997–2005)
   • Veronika Kunstek Pretnar 
    (Glavna in odgovorna urednica 1994–feb.1997; 
    Odgovorna urednica 1997– (1/2)2001) 

    Urednica / urednik: 
    Andreja Mihelič Zajec (2013–2016) 
    Ema Dornik (2008–2016) 
    Dunja Kalčič (1994–2007) 
    Mirko Prosen (2017–) 
    Martina Kocbek Gajšt (2017–) 

    Izvršna urednica / izvršni urednik: 
    Andreja Mihelič Zajec (2013–2016) 
    Mirko Prosen (2017–) 

    Spletna urednica: 
    Ema Dornik (2008–2016) 
    Martina Kocbek Gajšt (2017–)

1993 - Zdravstveni obzornik (ISSN 0350-9516)

   • 1993–
    Glavna in odgovorna urednica Veronika Pretnar-Kunstek
   • 1992–1984 
    Glavna in odgovorna urednica Marija Šipec
   • 1983–1979 
    Glavna in odgovorna urednica Marija Miloradović
   • 1978–1975
    Glavna in odgovorna urednica Anica Gradišek
   • 1974–1970
    Glavna in odgovorna urednica Neža Jarnovič
   • 1969–1967
    Glavna in odgovorna urednica Cita Bole

1961 - Medicinska sestra na terenu

  • 1954–1961 
   Urednica Cita Bole
   

Člani uredniškega odbora Obzornika zdravstvene nege 
po letu 1994
 (abecedni vrstni red):

 • Mateja Bahun (2023-)
 • Branko Bregar (2013–2022)
 • Leona Cilar Budler (2023-)
 • Judith Clift (†)
 • Mojca Dobnik (2023-)
 • Ema Dornik (2008–2016)
 • Bojana Filej (1994–1995)
 • Andrej Fink (1994–1997)
 • Vera Grbec (1997–2005)
 • Simona Hvalič Touzery (2017)
 • Irena Istenič (1995–1996)
 • Rajmonda Jankovič (2011–2012)
 • Saša Kadivec (2006–2010)
 • Sonja Kalauz (2014–2022)
 • Dunja Kalčič (1994–2007)
 • Tina Kamenšek (2023-)
 • Igor Karnjuš (2017–2022)
 • Petra Klanjšek (2017–2022)
 • Sergej Kmetec (2023-)
 • Klavdija Kobal Straus (2017–2022)
 • Martina Kocbek Gajšt (2017–)
 • Veronika Kunstek-Pretnar (1994–2001)
 • Andreja Kvas (2014–)
 • Andreja Ljubič (2023-)
 • Sabina Ličen (2017-)
 • Ljuba Lednik (2006–2011)
 • Mateja Lorber (2011–)
 • Miha Lučovnik (2017–)
 • Andreja Mihelič Zajec (2006–2012)
 • Marija Milavec Kapun (2023-)
 • Ana Polona Mivšek (2017–2018)
 • Zdenka Mrak (2002–2005)
 • Bernarda Mudrovič (1994–2001)
 • Fiona Murphy (2014–2022)
 • Alvisa Palese (2014–)
 • Petra Petročnik (2019–)
 • Helena Peric (2002–2005)
 • Melita Peršolja (2011–2016, št. 1, 2, 2023-)
 • Mirko Prosen (2014–)
 • Jožica Ramšak Pajk (2006–2013, št.1)
 • Polona Selič (2017)
 • Brigita Skela Savič (2013–2022)
 • Ladi Škerbinek (1994–2001)
 • Tamara Štemberger Kolnik (2017–)
 • Klaudia Urbančič (1996–2005)
 • Debbie Tolson (2014–2022)
 • Irena Trobec (2006–2011)
 • Marina Velepič (1994–2001)
 • Dominika Vrbnjak (2019-)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ostali sodelujoči pri Obzorniku zdravstvene nege (1994–)

 • Lektor za slovenski jezik: 
  Uroš Kalčič (1994–2005) 
  Dunja Kalčič (2005–2007) 
  Ana Božič Ranfl (2008–2018)
  Tanja Svenšek (2012, št. 2; 2014, št. 1; 2018, št. 2-) 
  Simona Gregorčič (2018, št. 2-)
 • Lektor za angleški jezik: 
  Dunja Kalčič (1994–2007) 
  Breda Vrhunec (2008–2011, 2017, 2018-) 
  Tina Levec (2011–) 
  Nina Bostič Bishop (2017–) 
  Zvezda 11, prevajalska agencija, d. o. o. 
  Martina Paradiž (2019-)
 • Tehnični urednik / Računališki prelom 
  Bruno Feher (1994) 
  Božidar Pajnhart (1994–2011) 
   

 • UDK 
  Eva Klemenčič (1994–2005) 
   
 • Tisk 
  Delo - Tiskarna (1994–2001)
  Tiskarna Radovljica (2002–2011)
   
 • Tisk in prelom 
  Tiskarna Radovljica (2012–)
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za dragocen doprinos k rasti in razvoju Obzornika zdravstvene nege.