Glavna in odgovorna urednica 
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica

Urednik, izvršni urednik 
doc. dr. Mirko Prosen, dipl. zn., univ. dipl. org.

Urednica, tehnična urednica 
Martina Kocbek Gajšt , univ. dipl. bibl., mag. menedž. vseživlj. izobr.

Uredniški odbor 
viš. pred. mag. Branko Bregar, dipl. zn. 
Psihiatrična klinika Ljubljana, Slovenija

prof. dr. sc. Nada Gosićprof. dr. sc. Nada Gosić
Fakultet zdravstvenih studija, Medicinski fakultet, Sveučilište v Rijeci, Hrvaška

Sonja Kalauz, viš. med. ses., prof. defektol.
Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvaška

Vladimír Kališ, MD, PhD, Associate Professor 
Department of Gynecology and Obstetrics, University Hospital Pilsen, Karlova Univerza v Pragi, Plzen, Češka republika

viš. pred. dr. Igor Karnjuš, dipl. zn., mag. zdr. neg. 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

asist. Petra Klanjšek, mag. zdr. nege, spec. manag. 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

mag. Klavdija Kobal Straus, dipl. m. s., spec. 
Dom upokojencev Idrija, Slovenija

Martina Kocbek Gajšt , univ. dipl. bibl., mag. menedž. vseživlj. izobr. 
Karlova Univerza, Inštitut za zgodovino in Arhiv Karlove Univerze, Češka republika

doc. dr. Andreja Kvas, viš. med. ses., prof. zdr. vzg. 
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

doc. dr. Mateja Lorber, viš. med. ses., univ. dipl. org. 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

doc. dr. Miha Lučovnik, dr. med. 
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Slovenija

doc. dr. Polona Mivšek, dipl. bab. 
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

Fiona Murphy , PhD, MSN, BN, RGN, NDN, RCNT, PGCE(FE), Associate Professor 
Swansea University, College of Human & Health Sciences, Velika Britanija

Alvisa Palese , DNurs, MSN, BCN, RN, Associate Professor Nursing Science 
Udine University, School of Nursing, Italija

Matija Prka, dr. med.
Klinička bolnica "Sveti Duh", Klinika za ginekologiju i porodništvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagreba, Hrvaška

doc. dr. Mirko Prosen, dipl. zn., univ. dipl. org. 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

Árún K. Sigurdardottir,  Professor of Nursing
School of Health Sciences, University of Akureyri, Islandija

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Slovenija

viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl. m. s., ET 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

Debbie Tolson , PhD, MSc, BSc (Hons), RGN, FRCN, Professor 
University West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, Velika Britanija

Joeri Vermeulen, RM, MSc
Erasmushogeschool Brussel (Head of Midwifery Department), Belgija