Referenčne ambulante družinske medicine: primer medpoklicnega sodelovanja v zdravstvenem timu

  • Tonka Poplas Susič ZD Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana
Ključne besede: referenčne ambulante, RADM, medicinske sestre, družinska medicina, medpoklicno sodelovanje, obravnava pacientov

Povzetek

Referenčne ambulante družinske medicine (RADM) so od svoje uvedbe v 2011 pa do sedaj prinesle številne prednosti pri obravnavi pacientov pa tudi osvetlile področja, kjer so možne izboljšave (Poplas Susič, et al., 2013). Usklajen s kompetencami in stroko, vsak protokol obravnave kroničnega pacienta kot tudi protokol za izvajanje preventive, strogo sledi smernicam oziroma priporočilom, ki definirajo diagnostično-terapevtske in edukacijske poti obravnave pacientov v ambulanti zdravnika družinske medicine in so usklajene ter dogovorjene med strokovnjaki z različnih ravni zdravstvenega varstva (primarni, sekundarni in terciarni nivo) (Vodopivec Jamšek, 2013).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tonka Poplas Susič, ZD Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana
doc. dr. Tonka Poplas Susič, dr.med., spec.

Literatura

Bender, M., 2017. Clinical nurse leader-integrated care delivery: an approach to organizing nursing knowledge into practice models that promote interprofessional, team-based care. Journal of Nursing Care Quality, 32(3), pp. 189–195. https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000247 PMid: 28212166

Bowman, M.A., Neale, A.V. & Seehusen, D.A., 2016. Research in family medicine by family physicians for the practice of family medicine. The Journal of the American Board of Family Medicine, 29(4), pp. 427–429. https://doi.org/10.3122/jabfm.2016.04.160159

De Los Santos, M., Mcfarlin, C.D. & Martin, L., 2014. Interprofessional education and service learning: a model for the future of health professions education. Journal of Interprofessional Care , 28(4), pp. 374–375. https://doi.org/10.3109/13561820.2014.889102 PMid: 24571208

deGruy, F.V., Ewigman, B., Devoe, J.E., Hughes, L., James, P., Schneider, F.D., et al., 2015. A plan for useful and timely family medicine and primary care research. Family Medicine, 47(8), pp. 636–642. PMid:26382122

Fortin, M., Chouinard, M.-C., Bouhali, T., Dubois, M.-F., Gagnon, C. & Bélanger, M., 2013. Evaluating the integration of chronic disease prevention and management services into primary health care. BMC health services research, 13, art. ID 132. https://doi.org/10.1186/1472-6963-13-132

Greene, J., Hibbard, J.H. & Overton, V., 2014. A case study of a team-based, quality-focused compensation model for primary care providers. Medical Care Research and Review, 71(3), pp. 207–223. https://doi.org/10.1177/1077558713506749 PMid: 24227812

Klemenc-Ketiš, Z., Kravos, A., Poplas-Susič, T., Švab, I. & Kersnik, J., 2014. New tool for patient evaluation of nurse practitioner in primary care settings. Journal of clinical nursing, 23(9–10), pp. 1323–1331. https://doi.org/10.1111/jocn.12377 PMid: 24028310

Lea, J. & Cruickshank, M., 2017. The role of rural nurse managers in supporting new graduate nurses in rural practice. Journal of Nursing Management, 25, pp. 176–183. https://doi.org/10.1111/jonm.12453

Martínez-González, N.A., Djalali, S., Tandjung, R., Huber-Geismann, F., Markun, S., Wensing, M., et al., 2014.. Substitution of physicians by nurses in primary care: a systematic review and meta-analysis. BMC health services research, 14, art. ID 214. https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-214 PMid: 24884763; PMCid: PMC4065389

Pečelin, S. & Sočan, M., 2016. Referenčne ambulante: izkušnje diplomiranih medicinskih sester. Obzornik zdravstvene nege, 50(2), pp. 157–162. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2016.50.2.82

Petek, D. & Mlakar, M., 2016. Quality of care for patients with diabetes mellitus type 2 in ‘model practices’ in Slovenia–first results. Slovenian Journal of Public Health, 55(3), pp. 179–184. https://doi.org/10.1515/sjph-2016-0023 PMCid: PMC5031067

Petek Šter, M. & Šter, B., 2015. Pomen izobraževanja diplomiranih medicinskih sester v referenčnih ambulantah: primer arterijske hipertenzije. Obzornik zdravstvene nege, 49(1), pp. 52–59. http://doi.org/10.14528/snr.2015.49.1.46

Poplas Susič, T., Švab, I. & Kersnik, J., 2013. The project of model practices in family medicine in Slovenia. Zdravniški Vestnik, 82(10), pp. 635–647.

Poplas-Susič, T., Švab, I., Klančar, D., Petek, D., Vodopivec-Jamšek, V., Bulc, M., et al., 2015. Screening and registering patients with asthma and COPD in Slovenian primary care: first results. Zdravstveno Varstvo, 54(3), pp. 161–167. https://doi.org/10.1515/sjph-2015-0023 PMid: 27646723; PMCid: PMC4820152

Spiva, L., Hart, P.L., Patrick, S., Waggoner, J., Jackson, C. & Threatt, J.L., 2017. Effectiveness of an evidence-based practice nurse mentor training program. Worldviews on Evidence Based Nursing, in press, pp. 1–9. https://doi.org/10.1111/wvn.12219 PMid: 28334505

Vodopivec Jamšek, V., 2013. Protokol za vodenje kroničnega bolnika v referenčni ambulanti družinske medicine. Zdravniški vestnik, 82(11), pp. 711–717.

Objavljeno
2017-06-20
Kako citirati
Poplas Susič, T. (2017) Referenčne ambulante družinske medicine: primer medpoklicnega sodelovanja v zdravstvenem timu, Obzornik zdravstvene nege, 51(2), str. 112-115. doi: 10.14528/snr.2017.51.2.179.
Rubrike
Uvodnik