Ocena kakovosti življenja otrok in mladostnikov z astmo

Avtorji

  • Duška Jović University of Banja Luka, Faculty of Medicine, Department of Health Care and Nursing, 14 Save Mrkalja, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
  • Snežana Petrović-Tepić University of Banja Luka, Faculty of Medicine, Department of Health Care and Nursing, 14 Save Mrkalja, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, and University Clinical Center of the Republic of Srpska, Pediatric Clinic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
  • Darija Knežević University of Banja Luka, Faculty of Medicine, Department of Health Care and Nursing, 14 Save Mrkalja, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.195

Ključne besede:

kakovost življenja, otroci, mladostniki, astma, nadzor simptomov

Povzetek

Uvod: Astma je globalni zdravstveni problem, ki negativno vpliva na različne vidike kakovosti življenja. Cilj raziskave je bil preučiti kakovost življenja pri otrocih in mladostnikih z astmo ter povezavo med stopnjo nadzora astme in kakovostjo življenja.
Metode: Presečna študija je vključevala 100 otrok in mladostnikov z astmo v šestmesečnem obdobju leta 2015. V raziskavi so bili uporabljeni: standardiziran vprašalnik o kakovosti življenja otrok z astmo (PAQLQ(S)) za oceno kakovosti življenja in vprašalnika za oceno krmiljenja astme za dve starostni skupini: test za kontrolo astme za mladostnike (ACT) in test za kontrolo astme pri otrocih (C-ACT).
Rezultati: Vključenih je bilo 62 fantov in 38 deklic, starih od 7 do 17 let, katerih povprečna starost je bila 11,2 (s = 2,7) leta. Skupni rezultati v oceni PAQLQ(S) so se gibali med 3,30 in 7,00 s povprečno vrednostjo 5,95. Ugotovitve kažejo, da je večina otrok z astmo umestila svojo splošno PAQLQ(S) proti pozitivnemu koncu lestvice. Otroci so poročali o večji oslabelosti na področju »Čustva« (x = 5,84) kot na področjih »Dejavnosti« in »Simptomi«. Odstotek mladostnikov, ki spadajo v kategorijo slabega nadzora (12,5 %), je bil znatno nižji kot v skupini otrok (25,0 %). V obeh skupinah otrok je bila lestvica »Simptomi« v največji povezavi s stopnjo nadzora astme (r = 0,915, p < 0,01).
Diskusija in zaključek: V raziskavi so otroci in mladostniki z astmo pokazali splošno dobro kakovost življenja. Nadzor simptomov astme pri otrocih in mladostnikih je pozitivno vplival na njihovo kakovost življenja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Duška Jović, University of Banja Luka, Faculty of Medicine, Department of Health Care and Nursing, 14 Save Mrkalja, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Senior Assistant, BSc, MSc (Nursing)

Snežana Petrović-Tepić, University of Banja Luka, Faculty of Medicine, Department of Health Care and Nursing, 14 Save Mrkalja, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, and University Clinical Center of the Republic of Srpska, Pediatric Clinic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Assistant Professor, PhD, MD

Darija Knežević, University of Banja Luka, Faculty of Medicine, Department of Health Care and Nursing, 14 Save Mrkalja, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Senior Assistant, BSc, MSc (Nursing)

Literatura

Al-Akour, N. & Khader, Y.S., 2008. Quality of life in Jordanian children with asthma. International Journal of Nursing Practice, 14(6), pp. 418–426. https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2008.00715.x PMid:19126069

Al-Gewely, S.M., El-Hosseiny, M., Abou Elezz, F.N., El-Ghoneimy, H.D., & Hassan, M.A., 2013. Health-related quality of life in childhood bronchial asthma. Egyptian Journal of Pediatric Allergy and Immunology, 11(2), pp. 83–93. https://doi.org/10.1590/S0021-75572009000500008 PMid:19830349

Alvarenga, T.M. & Caldeira, A.P., 2009. Quality of life in pediatric patients with atopic dermatitis. Jornal de Pediatria, 85(5), pp. 415–420.

Al Zahrani, S.S., El Morsy, E.A., Laila, S. & Dorgham, L.S., 2014. The impact of bronchial asthma on quality of life among affected children and adolescents in Taif city, Saudi Arabia. Life Sciences,11(6), pp. 283–291.

Boran, P., Tokuc, G., Pisgin, B. & Oktem, S., 2008. Assessment of quality of life in asthmatic Turkish children. The Turkish journal of pediatrics, 50, pp. 18–22. PMid:18365586

Cano-Garcinuño, A., Bercedo-Sanz, A., Mora-Gandarillas, I., Callén-Blecua, M.T., Castillo-Laita, J.A., Forns-Serrallonga, D., et al., 2014. Association between quality of life in parents and components of asthma control in children. Journal of Asthma, 51(10), pp. 1089–1095. https://doi.org/10.3109/02770903.2014.943372 PMid:25050835

Cerović, S., Zivković, Z., Milenković, B., Stojanović, J.J., Bajec, A.O., Vukašinović, Z., et al., 2009. The Serbian version of the pediatric asthma quality of life questionnaire in daily practice. Journal of Asthma, 46(9), pp. 936–939. https://doi.org/10.3109/02770900903265812 PMid:19905922

Ghaffari, J., Hadian, A., Daneshpoor, S.M.M. & Khademloo, M., 2014. Asthma burden in the hospitalised patients. International Journal of Pediatrics, 2(4.1), pp. 257–266. https://doi.org/10.22038/ijp.2014.3250

Global Initiative for Asthma (GINA), 2015. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Available at: http://ginasthma.org/wp-content/uploads/2016/01/GINA_Report_2015_Aug11-1.pdf [13. 12. 2017].

Juniper, E.F., Guyatt, G.H., Feeny, D.H., Ferrie, P.J., Griffith, L.E. & Townsend, M., 1996. Measuring quality of life in children with asthma. Quality of Life Research, 5(1), pp. 35–46.

Koolen, B.B., Pijnenburg, M.W.H., Brackel, H.J.L., Landstra, A.M. & van den Berg, N.J., 2011. Comparing Global Initiative for Asthma (GINA) criteria with the Childhood Asthma Control Test (C-ACT) and Asthma Control Test (ACT). The European Respiratory Journal, 38, pp. 561–566. https://doi.org/10.1183/09031936.00173710 PMid:21406508

Limperg, F.P., Haverman, L., Oers, v.A.H., Rossum, A.J.M., Maurice-Stam, H. & Grotenhuis, A.M., 2014. Health related quality of life in Dutch young adults: psychometric properties of the PedsQL generic core scales young adult version. Health and Quality of Life Outcomes, 12, art. ID 9. https://doi.org/10.1186/1477-7525-12-9 PMid:24438218; PMCid:PMC3896839

MAPI Research Institute in Lyon, France, 1996. Translation into Serbian and linguistic validation of PAQLQ(S). Available at: https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/paediatric-asthmaquality-of-life-questionnaire [13. 12. 2017].

Nair, S., Nair, S. & Sundaram, K.R., 2014. A prospective study to assess the quality of life in children with asthma using the pediatric asthma quality of life questionnaire. Indian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 28, pp. 13–18. https://doi.org/10.4103/0972-6691.134210

National Asthma Education and Prevention Program, Expert Panel Report 3 (EPR-3), 2007. Guidelines for the diagnosis and management of asthma. Available at: https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/asthsumm.pdf [13. 12. 2017].

Papadopoulos, N.G., Arakawa, H., Carlsen, K.-H., Custovic, A., Gern, J., Lemanske, R., et al., 2012. International consensus on (ICON) pediatric asthma. Allergy, 67, pp. 976–997. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2012.02865.x PMid:22702533; PMCid:PMC4442800

Peterson, S.J., & Bredow, T.S., 2013. Chapter 13: Health related quality of life. In: Middle range theories: application to nursing research. 3rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health. pp. 211–216

Petsios, K.T., Priftis, K.N., Hatziagorou, E., Tsanakas, J.N., Antonogergos, G. & Matziou, V.N., 2013. Determinants of quality of life in children with asthma. Pediatric Pulmonology, 48, pp. 1171–1180. https://doi.org/10.1002/ppul.22768 PMid:23401462

Reddel, H.K., Taylor, D.R., Bateman, E.D., Boulet, L., Boushey, H.A., Busse, W.W., et al., 2009. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: asthma control and exacerbations: standardizing endpoints for clinical trials and clinical practice. American Journal of Respiratory Critical Care Medicine, 80, pp. 59–99. https://doi.org/10.1164/rccm.200801-060ST PMid:19535666

Ricci, G., Dondi, A., Baldi, E., Bendandi, B., Giannetti, A. & Masi, M., 2009. Use of the Italian version of the Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire in the daily practice: results of a prospective study. BMC Pediatrics, 7(9), art. ID 30. https://doi.org/10.1186/1471-2431-9-30 PMid:19422700; PMCid:PMC2685371

Turkalj, M., Plavec, D. & Erceg, D., 2011. Osobitosti astme u djece. Medicus, 20(2), pp. 163–168.

Vidal, G.A, 2014. Pediatric asthma control and quality of life questionnaires. Revista chilena de pediatría Sociedad Chilena de Pediatría, 85(3), pp. 359–366.

Zomer-Kooijker, K., Uiterwaal Cuno, S.P.M., Maitland-vd Zee, A.K., Balemans, W.A.F., Van Ewijk, B.E., Van Velzen, M.F. & Van der Ent, C.K., 2014. Chapter 4: Determinants of quality of life in children with asthma. In: K. Zomer-Kooijker, ed. Asthma in children: origins and outcomes. Utrecht: Thesis University, pp. 49–63. Available at: https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/293816/zomer.pdf?sequence=2 [15. 12. 2017].

Yuksel, H., Yılmaz, O., Kırmaz, C. & Eser, E., 2009. Validity and reliability of the Turkish translation of the Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire. The Turkish journal of, 51, pp. 154–160. PMid:19480327

Objavljeno

2018-06-21

Kako citirati

Jović, D., Petrović-Tepić, S., & Knežević, D. (2018). Ocena kakovosti življenja otrok in mladostnikov z astmo. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(2), 81–89. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.195

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek