Ocenjevanje pojava bolečine v zdravstveni negi

  • Ema Ščavničar
Ključne besede: Zdravstvena nega, bolečina, ocenjevanje

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1997-09-01
Kako citirati
Ščavničar, E. (1997) Ocenjevanje pojava bolečine v zdravstveni negi, Obzornik zdravstvene nege, 31(5/6), str. 223-232. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2179 (Pridobljeno: 31maj2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)