Odnos negovalnega tima do procesa zdravstvene nege v splošni bolnišnici »dr. franc derganc« nova gorica

  • Monika Kalin Vodopivec
Ključne besede: negovalni proces, negovalni tim, bolnišnice splošne

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2000-03-01
Kako citirati
Kalin Vodopivec, M. (2000) „Odnos negovalnega tima do procesa zdravstvene nege v splošni bolnišnici »dr. franc derganc« nova goric“a, Obzornik zdravstvene nege, 34(1/2), str. 67-72. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2310 (Pridobljeno: 9julij2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)