Zadovoljstvo bolnikov na oddelku intenzivne nege in terapije bolnišnice golnik

Avtorji

  • Alojzija Prestor

Ključne besede:

intenzivno zdravljenje enote, pljučne bolezni zdravstvena nega, bolnik-zadovoljstvo

Povzetek

Članek obravnava zadovoljstvo bolnikov na Oddelku za intenzivno nego in terapijo (OINT) Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo Golnik (Bolnišnice Golnik). Za zbiranje podatkov je bil uporabljen anketni vprašalnik. Vseboval je vprašanja o seznanjenosti bolnikov z njihovimi pravicami ob sprejemu na oddelek, o odnosu zdravstvenega osebja do bolnikov, o počutju bolnikov na oddelku, o informiranosti bolnikov glede njihovega zdravstvenega stanja, o zdravljenju in zdravstveni negi, o obiskih in o splošni oceni. Na koncu ankete je bilo dodanih še nekaj vprašanj, ki so se nanašala na zadovoljstvo svojcev anketiranih bolnikov. V raziskavo je bilo vključenih 198 bolnikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2002-06-01

Kako citirati

Prestor, A. (2002). Zadovoljstvo bolnikov na oddelku intenzivne nege in terapije bolnišnice golnik. Obzornik Zdravstvene Nege, 36(2), 93–99. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2393

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)