Vloga medicinske sestre pri preprečevanju bolnišničnih okužb

Avtorji

  • Tamara Črnila
  • Ana Habjanič
  • Dušan Novak

Ključne besede:

infekcije navzkrižne-preprečevanje in nadzor zdravstvena nega, medicinske sestre

Povzetek

Pogostost meticilin rezistentnega Staphylococcus aureusa (MRSA) v večini bolnišnic po svetu narašča in je posledica nedoslednega upoštevanja higienskih ukrepov. Vloga medicinske sestre pri preprečevanju bolnišničnih okužb je izjemna, saj ima pri vsakdanjem delu največ stika z bolnikom. Z raziskavo smo želeli oceniti znanje medicinskih sester na področju bolnišničnih okužb. V raziskavo smo zajeli 30 medicinskih sester kirurškega oddelka Splošne bolnišnice dr. Jože Potrč na Ptuju. Rezultati raziskave so pokazali dobro osnovno znanje higiene, le razkuževanju rok večina še ne zaupa. Večina medicinskih sester je že negovala bolnika z MRSA. 77 % medicinskih sester se okužbe z MRSA boji. Dobro obveščen zdravstveni delavec je pomemben dejavnik pri preprečevanju širjenja bolnišničnih okužb.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2002-06-01

Kako citirati

Črnila, T., Habjanič, A., & Novak, D. (2002). Vloga medicinske sestre pri preprečevanju bolnišničnih okužb. Obzornik Zdravstvene Nege, 36(2), 105–108. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2395

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)