Zdravstvena nega v izvajanju preventive v osnovnem zdravstvenem varstvu

Avtorji

  • Nedeljka Luznar

Ključne besede:

osnovno zdravstveno varstvo, zdravstvena nega, zdravstvena vzgoja

Povzetek

Za bolezni srca in ožilja je značilno, da imajo skupne dejavnike tveganja in jih z zdravim načinom življenja lahko uspešno preprečujemo ali vsaj odložimo njihov nastanek v kasnejše obdobje.Spreminjanje življenjskega sloga posameznika je proces, ki ima svoje zakonitosti in se pri posamezniku velikokrat prične zaradi zdravstvene ogroženosti ter zahteva podporo vseh zdravstvenih delavcev. Timski pristop v osnovnem zdravstvenem varstvu zagotavlja ustrezno pomoč posamezniku, saj so aktivnosti medicine in zdravstvene nege usmerjene k skupnemu cilju – zdravju. Pri tem ima veliko vlogo medicinska sestra kot izvajalka zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje, ki se posveča človeku iz vidika osnovnih človekovih potreb.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2002-12-01

Kako citirati

Luznar, N. (2002). Zdravstvena nega v izvajanju preventive v osnovnem zdravstvenem varstvu. Obzornik Zdravstvene Nege, 36(4), 219–223. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2419

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)