Nova variantna oblika creutzfeldt-jakobove bolezni

  • Kristina Kovač
Ključne besede: Creutzfeldt-Jakobova bolezen

Povzetek

Ugotovitev, da je možen prenos spongiformne encefalopatije z goveda na človeka je spodbudila številne ukrepe za omejitev širjenja spongiformne encefalopatije pri govedu, ki so prinesli že tudi prve rezultate. Velik problem pri preprečevanju širjenja Creutzfeldt-Jakobove bolezni je velika rezistenca agensov (prionov). S pomočjo pregledane literature, so v članku predstavljene poglavitne ugotovitve na tem področju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2003-01-01
Kako citirati
Kovač, K. (2003) Nova variantna oblika creutzfeldt-jakobove bolezni, Obzornik zdravstvene nege, 37(1), str. 77-82. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2440 (Pridobljeno: 28marec2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)