Razvoj zdravstvenega sistema v pogojih globalizacije: in kaj je z zdravstveno nego

  • Mirjana Ule
Ključne besede: zdravstvena nega, službe, svetovno zdravstvo

Povzetek

Ena od posledic globalizacije za sodobno zdravstvo je ta, da medicina izgublja svoj položaj »suverene« vladarice nad procesi zdravljenja. Sprejeti bo morala bolj enakopravno sodelovanje z drugimi zdravstvenimi profesijami znotraj zdravstva, predvsem z zdravstveno nego. Zdravstvena nega je osrediščena okrog etike skrbi in tako predstavlja pomembno alternativo k tehničnemu odnosu do bolnikov, ki prevladuje v sodobnem zdravstvu. Toda ta kvaliteta lahko pride do izraza le ob pogoju, da preseže tradicionalno pomožno vlogo v zdravljenju in dejavno poseže v prostor in trg zdravstvenih uslug. Takšno delovanje seveda zahteva številne spremembe, od bolj enakopravnih odnosov med zdravniki in medicinskimi sestrami, spremenjene samopodobe le teh do bolj partnerskih odnosov med njimi in pacienti oz. iskalci zdravstvenih uslug.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2003-12-01
Kako citirati
Ule, M. (2003) Razvoj zdravstvenega sistema v pogojih globalizacije: in kaj je z zdravstveno nego, Obzornik zdravstvene nege, 37(4), str. 243-249. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2465 (Pridobljeno: 25oktober2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)