Čustveno doživljanje žensk, obolelih za rakom dojke in doživljanje vloge medicinskih sester pri psihični podpori (ii. del)

Avtorji

  • Majda Šmit

Ključne besede:

dojka novotvorbe-psihologija-zdravstvena nega

Povzetek

V članku je obravnavan psihosocialni vpliv bolezni rak dojke na doživljanje obolelih žensk. Namen raziskave je bil ugotoviti čustveno doživljanje žensk in njihovo doživljanje vloge medicinskih sester. Avtorica je analizirala študije primera petih žensk, obolelih za rakom dojke. Podatki so bili zbrani z intervjuji v mesecu marcu 2002. Zbrani zapisi vseh pogovorov so bili obdelani s kvalitativno analizo besedil. Raziskava je pokazala največji razpon negativnih čustvenih stanj pri obolelih ženskah v obdobjih diagnoze in zdravljenja. Z medicinskimi sestrami so se ženske posvetovale med nadaljevanjem zdravljenja na oddelku kemoterapije. Avtorica v zaključku nakaže potrebo po uvedbi podiplomskega izobraževanja iz onkološke zdravstvene nege za področje celostne pomoči ženskam z rakom dojke. Predstavi tri predloge: priprava dodatnih tiskanih brošur in obvestil, organizacija svetovalnice in telefonskega svetovanja za ženske in njihove svojce.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2004-09-01

Kako citirati

Šmit, M. (2004). Čustveno doživljanje žensk, obolelih za rakom dojke in doživljanje vloge medicinskih sester pri psihični podpori (ii. del). Obzornik Zdravstvene Nege, 38(3), 219–227. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2506

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)