Spoštovanje etičnega načela avtonomije – temelj obravnave bolnika kot subjekta v zdravstveni negi

Avtorji

  • Alenka Košir

Ključne besede:

etika zdravstvene nege, medicinska sestra-bolnik odnosi

Povzetek

V prispevku je predstavljeno etično načelo avtonomije kot eden izmed elementov v zdravstveni negi, ki postavljajo pacienta v središče obravnave in mu daje pravico, da sam odloča o sebi. Za sprejem pravilnih odločitev, ki imajo pozitivne posledice za njegovo zdravje in počutje, mora biti seznanjen s postopki zdravstvene nege in zdravljenja. Spoštovanje avtonomije predstavlja izhodišče, na katerem prehaja pacient iz objekta v subjekt, ki se aktivno vključuje v proces zdravstvene nege. V nadaljevanju so predstavljeni izsledki raziskave Društva medicinskih sester Ljubljana, ki je s pomočjo anketnega vprašalnika na vzorcu 488 medicinskih sester ugotavljala, kako dobro so pacienti seznanjeni s postopki zdravstvene nege in kakšno je ravnanje medicinskih sester, če bolnik odkloni negovalno intervencijo. Ugotovitve kažejo, da so po mnenju večine medicinskih sester pacienti seznanjeni s postopki zdravstvene nege. Večina medicinskih sester pa se je s pacientom pripravljena pogajati, kadar odkloni negovalno intervencijo in ga skušajo prepričati v pristanek.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2004-12-01

Kako citirati

Košir, A. (2004). Spoštovanje etičnega načela avtonomije – temelj obravnave bolnika kot subjekta v zdravstveni negi. Obzornik Zdravstvene Nege, 38(4), 297–303. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2517

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)