Telefonsko svetovanje kot element integrirane zdravstvene nege in oskrbe bolnikov z demenco in svojcev

Avtorji

  • Branka Mikluž

Povzetek

Članek predstavlja uporabo telefonske svetovalne linije kot sestavnega dela kompleksne obravnave bolnikov z demenco in njihovih svojcev. Avtorica z raziskavo ugotavlja kakovost opravljenih storitev na osnovi izkušenj uporabnikov pri iskanju tovrstne pomoči. V prvem delu so opisana temeljna izhodišča za organizacijo telefonske svetovalne linije, kratek pregled organiziranih dejavnosti za pomoč bolnikom z demenco in svojcem v tujini in pri nas ter njihove izkušnje s takim načinom dela. V nadaljevanju je predstavljena analiza rezultatov raziskave o kakovosti delovanja telefonske svetovalne linije Spominčica. Za oceno kakovosti so bili uporabljeni naslednji kazalci: zadovoljstvo uporabnikov, vrsta prejete pomoči, dostopnost in organizacija dela ter iskanje tovrstne pomoči v prihodnje. Rezultati so pokazali, da je večina uporabnikov dobila želene informacije in da jim je bilo telefonsko svetovanje dejansko v pomoč in oporo, ko so se ob negi in skrbi za svojca z demenco znašli v stiski. Avtorica sklepa, da je takšna oblika dela pomemben element integrirane zdravstvene nege in oskrbe bolnikov z demenco in prispeva k boljši kakovosti življenja bolnikov z demenco in njihovih svojcev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2005-03-01

Kako citirati

Mikluž, B. (2005). Telefonsko svetovanje kot element integrirane zdravstvene nege in oskrbe bolnikov z demenco in svojcev. Obzornik Zdravstvene Nege, 39(1), 73–80. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2536

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)