Lajšanje bolečine pri bolniku v enoti intenzivne terapije klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v ljubljani

Avtorji

  • Veronika Jagodic
  • Alenka Urbančič

Povzetek

Bolečina je človekova subjektivna izkušnja, ki ima fizični, psihični, socialni, kulturni in duhovni vidik. Kljub mnogim dokazom, da je bolečina škodljiva za zdravje, še vedno veliko bolnikov ni deležnih primerne protibolečinske obravnave. Vzroki za to so v nepoznavanju ali nepriznavanju bolečine, strahu pred pojavom odvisnosti od analgetikov in/ali v nezmožnosti, da bi zaradi bolnikovega stanja ocenili njegovo bolečino. Avtorici v članku predstavita pristope k prepoznavanju in oceni bolečine pri bolniku v enoti intenzivne terapije. Predstavljeni so subjektivni in objektivni kazalci prepoznavanja bolečine. Poudarjen je pomen poznavanja fiziološkega in vedenjskega odziva bolnika na bolečino, predvsem pri bolniku, ki ne more niti besedno niti nebesedno komunicirati. Opredeljene so intervencije zdravstvene nege za lajšanje bolečine pri bolniku na oddelku Enote za intenzivno terapijo A Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Kliničnega centra v Ljubljani ter pomen spremljanja uspešnosti lajšanja bolečine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2005-09-01

Kako citirati

Jagodic, V., & Urbančič, A. (2005). Lajšanje bolečine pri bolniku v enoti intenzivne terapije klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v ljubljani. Obzornik Zdravstvene Nege, 39(3), 215–219. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2555

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)