Vpliv glasbe med bronhoskopijo na bolnikovo počutje

  • Marija Petrinec Primožič
  • Štefan Duh
  • Martina Košnik
  • Nadja Triller
  • Damijan Eržen

Povzetek

Bronhoskopija je najpogosteje uporabljena invazivna metoda v pulmologiji. Najpogosteje se uporablja v diagnostiki pljučnega raka. Pred bronhoskopijo so bolniki običajno prestrašeni in zaskrbljeni, bojijo se poteka preiskave, možnih bolečin in zapletov, skrbi jih končni izvid. Bolnikovo tesnobnost in strah pred in med preiskavo skušajo omiliti z različnimi pomirjevali. Zelo pomembna pa je tudi priprava bolnika na poseg. Najpogosteje o poteku preiskave bolnike seznanijo pisno ali ustno. V KOPA Golnik si bolniki pred bronhoskopijo ogledajo video posnetek poteka preiskave. Med samim posegom bolnika pomirijo z umirjenim pristopom in jasnimi navodili, kako ravnati ob določenih težavah. Literatura navaja, da predvajanje glasbe med invazivnimi posegi ugodno vpliva na bolnikovo počutje, zmanjšuje bolnikov strah in tesnobnost in izboljša njegovo sodelovanje med preiskavo ter prepreči možne zaplete med preiskavo in po njej. Zanimalo nas je, ali glasba, ki jo predvajajo med bronhoskopsko preiskavo, res zmanjša bolnikovo tesnobnost in strah, zato smo opravili prospektivno, randomizirano študijo, v katero je bilo vključenih 200 bolnikov. Anonimni vprašalnik so bolnikom pomagale izpolnjevati medicinske sestre, ki so zapisovale tudi fiziološke parametre med preiskavo. Raziskava je pokazala, da glasba pomirjujoče učinkuje na bolnike, saj so preiskovancem, ki so med bronhoskopsko preiskavo poslušali glasbo, izmerili značilno nižje vrednosti krvnega tlaka in frekvence pulza, kot kontrolni skupini bolnikov, ki med preiskavo ni poslušala glasbe. S spremljanjem fizioloških parametrov so posredno dokazali pomirjujoč učinek glasbe na bolnike.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2006-06-01
Kako citirati
Petrinec Primožič, M., Duh, Štefan, Košnik, M., Triller, N. in Eržen, D. (2006) Vpliv glasbe med bronhoskopijo na bolnikovo počutje, Obzornik zdravstvene nege, 40(2), str. 71-74. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2579 (Pridobljeno: 26maj2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)