Skupni trg evropske unije – medsebojno priznavanje kvalifikacij poklica medicinske sestre in babice v evropski uniji

  • Peter Požun

Povzetek

Evropska unija je po vrsti združitvenih procesov postala eden največjih trgov. Za nadaljnji razvoj in uspešnost delovanja gospodarstva unije v procesih globalizacije je pomemben tudi odprt trg za prost pretok ljudi, še posebej možnosti zaposlitve v katerikoli članici. Uveljavljanje pravice do opravljanja poklica v drugi državi omogoča sistem vzajemnega priznavanja diplom in drugih poklicnih kvalifikacij. Z uporabo direktiv in medsebojnega priznavanja poklicnih kvalifikacij reguliranih poklicev med državami članicami je olajšan tudi prost pretok strokovnjakov teh poklicev. Državljan Evropske unije ima pravico do priznanja poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v katerikoli članici in s tem pravico za opravljanje poklica – govorimo o terminu »regulirani poklic«. Tak poklic je tudi poklic medicinske sestre in poklic babice, ki jim je tako na eni strani omogočen enostavnejši postopek priznavanja kvalifikacij za zaposlovanje v okviru prostega pretoka v vsej Uniji, po drugi strani pa so pogoji za varovanje javnega zdravja in varnosti prebivalcev zahtevnejši.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2006-06-01
Kako citirati
Požun, P. (2006) Skupni trg evropske unije – medsebojno priznavanje kvalifikacij poklica medicinske sestre in babice v evropski uniji, Obzornik zdravstvene nege, 40(2), str. 87-92. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2582 (Pridobljeno: 3julij2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)