Razširjenost in značilnosti souporabe tobaka in konoplje med 15-letnimi dijaki v Sloveniji

Avtorji

  • Helena Koprivnikar Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000, Ljubljana, Slovenija
  • Tina Zupanič Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000, Ljubljana, Slovenija
  • Andreja Drev Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000, Ljubljana, Slovenija
  • Helena Jeriček Klanšček Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000, Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.259

Ključne besede:

psihoaktivna snov, souporaba, značilnosti souporabnika, mladostniki

Povzetek

Uvod: Souporaba tobaka in kanabisa je pogosta med mladostniki, podatkov za Slovenijo ni. Namen raziskave je bil prikazati podatke o souporabi obeh snovi med 15-letniki v Sloveniji.
Metode: V analizo je vključen reprezentativni vzorec slovenskih 15-letnih dijakov (n = 1615) iz mednarodne presečne raziskave »Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju 2014«, uporabljena pa hi-kvadrat test in multivariatna logistična regresija.
Rezultati: Kadarkoli v življenju je obe snovi uporabilo 19,5 % 15-letnih dijakov, razlik med spoloma ni (p = 0,108). Uporaba obeh snovi kadarkoli v življenju je povezana z opitostjo v preteklosti (OR = 8,18, 95-% I. Z. 5,74−11,64), uporabo konoplje (OR = 3,93, 95-% I. Z. 2,67−5,79) in uporabo tobaka med prijatelji (OR = 1,83, 95-% I. Z. 1,25−2,69) ter nižjo zaznano podporo družine (OR = 0,88, 95-% I. Z. 0,80−0,97). V času raziskave je obe snovi uporabljalo 7,2 % vseh, brez razlik med spoloma (p = 0,136). Trenutna souporaba je povezana z opitostjo v preteklosti (OR = 8,06, 95-% I.Z.  4,43−14,67), uporabo konoplje med prijatelji (OR = 3,72, 95-% I.Z. 2,23−6,19) in rekonstruirano družino (OR = 3,33, 95-% I.Z. 1,74−6,40).
Diskusija in zaključek: Raziskava podpira širitev programov preprečevanja in opuščanja z ene na več psihoaktivnih snovi. Vrstniki in družina so ključni dejavniki, ki jih moramo nasloviti v preventivnih programih; do njih dostopamo v šolskem in zdravstvenem sistemu. Okoljska preventiva, vključno z zakonodajnimi ukrepi, kreira okolja, spodbudna za zdrave izbire, in prispeva k zmanjševanju souporabe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Helena Koprivnikar, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000, Ljubljana, Slovenija

dr. med.

Tina Zupanič, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000, Ljubljana, Slovenija

mag.

Andreja Drev, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000, Ljubljana, Slovenija

univ. dipl. nov.

Helena Jeriček Klanšček, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000, Ljubljana, Slovenija

doc.dr.

Literatura

Agrawal, A., Budney, A.J. & Lynskey, M.T., 2012. The cooccuring use and misuse of cannabis and tobacco: a review. Addiction, 107(7), pp. 1221–1233. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2012.03837.x PMid:22300456; PMCid:PMC3397803

Agrawal, A., Scherrer, J.F., Lynskey, M.T., Sartor, C.E., Grant, J.D., Haber, J.R., et al., 2011. Patterns of use, sequence of onsets and correlates of tobacco and cannabis. Addictive Behaviors, 36(12), pp. 1141–1147. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2011.07.005 PMid:21820810; PMCid:PMC3183489

Badiani, A., Boden, J.M., De Pirro, S., Fergusson, D.M., Horwood, L.J. & Harold, G.T., 2015. Tobacco smoking and cannabis use in a longitudinal birth cohort: evidence of reciprocal causal relationships. Drug and Alcohol Dependence, 150, pp. 69–76. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2015.02.015 PMid:25759089

Brook, J.S., Rubenstone, E., Zhang, C. & Brook, D.W., 2012. Maternal predictors of comorbid trajectories of cigarette smoking and marijuana use from early adolescence to adulthood. Addictive Behaviors, 37(1), pp. 139–143. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2011.09.004 PMid:21968229; PMCid:PMC3196799

Brook, J.S., Lee, J.Y. & Brook, D.W., 2015. Trajectories of marijuana use beginning in adolescence predict tobacco dependence in adulthood. Substance Abuse, 36(4), pp. 470–477. https://doi.org/10.1080/08897077.2014.964901 PMid:25259421; PMCid:PMC4375087

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [EMCDDA], 2017. European Drug Report 2017: trends and developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union, pp. 8–10.

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs [ESPAD], 2016. ESPAD Report 2015: results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Luxembourg: Publications Office of the European Union, pp. 13–18.

Green, K.M., Johnson, R.M., Milam, A.J., Furr-Holden, D., Ialongo, N.S. & Reboussin, B.A., 2016. Racial differences and the role of neighborhood in the sequencing of marijuana and tobacco initiation among urban youth. Substance Abuse, 37(4), pp. 507–510. https://doi.org/10.1080/08897077.2016.1178680 PMid:27092865; PMCid:PMC5459604

P., Vilhjalmsson, R., et al., 2015. Trends in the co-occurrence of tobacco and cannabis use in 15-year-olds from 2002 to 2010 in 28 countries of Europe and North America. European Journal of Public Health, 25(Suppl 2), pp. 73–75. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv032 PMid:25805793

Inchley, J., Currie, D., Young, T., Samdal, O., Torsheim, T., Augustson, L., et al., eds., 2016. Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and wellbeing.

Health behaviour in school-aged children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 survey. Copenhagen: World Health Organization, pp. 13–18.

Jeriček Klanšček, H., Bajt, M., Drev, A., Koprivnikar, H., Zupanič, T. & Pucelj, V., eds., 2015. Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji: izsledki mednarodne raziskave HBSC 2014. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, pp. 6–11, 12–47, 49–58.

Koprivnikar, H. & Zupanič, T., 2017. The use of different tobacco and related products, with and without flavours, among 15-year-olds in Slovenia. Zdravstveno varstvo, 56(2), pp. 74–81. https://doi.org/10.1515/sjph-2017-0010 PMid:28289466; PMCid:PMC5329770

Leatherdale, S.T., Hammond, D.G., Kaiserman, M. & Ahmed, R., 2007. Marijuana and tobacco use among young adults in Canada: are they smoking what we think they are smoking. Cancer Causes Control, 18(4), pp. 391–397. https://doi.org/10.1007/s10552-006-0103-x PMid:17235494

Patton, G.C., Coffey, C., Carlin, J.B., Sawyer, S.M. & Lynskey, M., 2005. Reverse gateways: frequent cannabis use as a predictor of tobacco initiation and nicotine dependence. Addiction, 100(10), pp. 518–525. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2005.01220.x PMid:16185213

Peters, E.N., Budney, A.J. & Carroll, K.M., 2012. Clinical correlates of co-occurring cannabis and tobacco use: a systematic review. Addiction, 107(8), pp. 404–417. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2012.03843.x PMid:22340422; PMCid:PMC3377777

Ramo, D.E., Liu, H. & Prochaska, J.J., 2012. Tobacco and marijuana use among adolescents and young adults: a systematic review of their co-use. Clinical Psychology Review, 32(2), pp. 105–121. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.12.002 PMid:22245559; PMCid:PMC3267894

Schauer, G.L. & Peters, E.N., 2018. Correlates and trends in youth co-use of marijuana and tobacco in the United States, 2005–2014. Drug and Alcohol Dependence,185, pp. 238–244. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2017.12.007 PMid:29471228

Subramaniam, P., McGlade, E. & Yurgelun-Todd, D., 2016. Comorbid cannabis and tobacco use in adolescents and adults. Current Addiction Reports, 3(2), pp. 182–188. https://doi.org/10.1007/s40429-016-0101-3 PMid:27175326; PMCid:PMC4861316

Suris, J.C., Berchtold, A., Bélanger, R. & Akré, C., 2010. Tobacco and cannabis use trajectories from adolescence to young adulthood. Lausanne: IUMSP, pp. 1–73.

Suris, J.C., Akre, C., Berchtold, A., Jeannin, A. & Michaud, P.A., 2007. Some go without a cigarette: characteristics of cannabis users who have never smoked tobacco. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 161(11), pp. 1042-1047. https://doi.org/10.1001/archpedi.161.11.1042 PMid:17984405

Taylor, M., Collin, S.M., Munafò, M.R., MacLeod, J., Hickman, M. & Heron, J., 2017. Patterns of cannabis use during adolescence and their association with harmful substance use behaviour: findings from a UK birth cohort. Journal of Epidemiology and Community Health, 71(8), pp. 764–770. https://doi.org/10.1136/jech-2016-208503 PMid:28592420; PMCid:PMC5537531

Webster, L., Chaiton, M. & Kirst, M., 2014. The co-use of tobacco and cannabis among adolescents over a 30-year period. The Journal of School Health, 84(3), pp. 151–159. https://doi.org/10.1111/josh.12137 PMid:24443776

The law on restricting the use of tobacco and related products (ZOUTPI), 2017. Official Gazette of RS, Nos. 9/17 and 29/17.

Objavljeno

2019-06-21

Kako citirati

Koprivnikar, H., Zupanič, T., Drev, A., & Jeriček Klanšček, H. (2019). Razširjenost in značilnosti souporabe tobaka in konoplje med 15-letnimi dijaki v Sloveniji. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(2), 104–111. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.259

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek