Stališča študentov medicine in zdravstvene nege univerze v ljubljani do medpoklicnega izobraževanja

  • Helena Peterle

Povzetek

Medpoklicno izobraževanje je način izobraževanja, ki omogoča skupno učenje študentov različnih poklicev. Njegov namen je izboljšati sodelovanje in komunikacijo v zdravstvenem timu, dvigniti kakovost zdravstvene oskrbe pacientov ter pomagati pri prepoznavanju in reševanju konfliktov, odpravljanju stereotipov ter seznanjanju z vlogo drugih sodelavcev v zdravstvu. Koristi prinaša tako študentom kot tudi učiteljem in pacientom. Anketni vprašalnik so izpolnili 104 študenti, od tega 39 študentov medicine in 65 študentov zdravstvene nege. Dobljeni podatki so obdelani kvantitativno in kvalitativno. vtorica je ugotovila, da si obe skupini študentov želita skupnega učenja. Na osnovi ugotovitev se bo v prihodnje potrebno zgledovati po tujih izkušnjah in ponuditi študentom priložnost, da se v procesu formalnega izobraževanja srečajo in spoznajo delo bodočih sodelavcev ter s tem izboljšajo svoje znanje in spretnosti na strokovnem in medosebnem področju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2006-09-01
Kako citirati
Peterle, H. (2006) Stališča študentov medicine in zdravstvene nege univerze v ljubljani do medpoklicnega izobraževanja, Obzornik zdravstvene nege, 40(3), str. 129-136. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2590 (Pridobljeno: 7julij2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)