Razvijanje medkulturnih kompetenc

priložnost za zagotavljanje enakosti in pravičnosti v zdravju in zdravstveni oskrbi

Avtorji

  • Mirko Prosen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-9943-9037

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.262

Ključne besede:

medkulturne kompetence, medincinske sestre

Povzetek

Medicinske sestre, babice in drugi zdravstveni delavci se dandanes soočajo z novimi in kompleksnimi spremembami, še bolj pa izzivi, ki jih prinaša kulturno raznolik in dinamičen svet, v katerem živimo. Vzroke za te spremembe pogosto prepoznamo v globalizacijskih procesih in nekaterih družbenih dogodkih, ki so zlasti v zadnjem desetletju privedli do množičnih migracij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Mirko Prosen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija

doc. dr., dipl. zdrav., univ. dipl. org.

Literatura

Helman, C.G., 2007. Culture, health and illness. 5th ed. Boca Raton: CRC Press, pp. 2−4.

Hvalič Touzery, S., Smodiš, M. & Kalender Smajlović, S., 2016. Mentorstvo tujim študentom zdravstvene nege: študija primera. Obzornik zdravstvene nege, 50(1), pp. 76−86. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.71

Jeffreys, M.R., 2014. Overview of key issues and concerns. In: M.R. Jeffreys, ed. Teaching cultural competence in nursing and health care. New York: Springer, pp. 3−26.

Jesse, D.E. & Kirkpatrick, M.K., 2013. Catching the spirit of cultural care: a midwifery exemplar. Journal of Midwifery & Women's Health, 58(1), pp. 49−56. https://doi.org/10.1111/j.1542-2011.2012.00226.x PMid:23374490

Leininger, M., 2002. The theory of culture care and the ethnonursing research method. In: M. Leininger & M. McFarland, eds. Transcultural nursing: concepts, theories, research and practice. New York: McGraw-Hill, pp. 71−98.

Prosen, M., 2015. Introducing transcultural nursing education: implementation of transcultural nursing in the postgraduate nursing curriculum. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, pp. 149−155. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.640

Prosen, M., Karnjuš, I. & Ličen, S., 2017. Razvijanje medkulturnih kompetenc med študenti zdravstvene nege. In: S. Rutar, S. Čotar Konrad, T. Štemberger, & S. Bratož, eds. Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu. Koper: University of Primorska Press, pp. 139−153.

Repo, H., Vahlberg, T., Salminen, L., Papadopoulos, I. & Leino-Kilpi, H., 2017. The cultural competence of graduating nursing students. Journal of Transcultural Nursing, 28(1), pp. 98−107. https://doi.org/10.1177/1043659616632046 PMid:26873438

Rittle, C., 2015. Multicultural nursing: providing better employee care. Workplace Health & Safety, 63(12), pp. 532−538. https://doi.org/10.1177/2165079915590503 PMid:26199294

Sagar, P.L., 2014. Nursing education and transcultural nursing. In: P.L. Sagar, ed. Transcultural nursing education strategies. New York: Springer, pp. 1−21.

Skela-Savič, B., 2017. Professionalization of nursing in Slovenia: challenges and responsibilities for nurses with a higher education degree. Obzornik zdravstvene nege, 51(4), pp. 264−273. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.202

Objavljeno

2018-06-21

Kako citirati

Prosen, M. (2018). Razvijanje medkulturnih kompetenc: priložnost za zagotavljanje enakosti in pravičnosti v zdravju in zdravstveni oskrbi. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(2), 76–80. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.262

Številka

Rubrike

Uvodnik

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>