Bibliometrični pregled obzornika zdravstvene nege

Avtorji

  • Ema Dornik

Povzetek

Članek je rezultat obširnega bibliometričnega pregleda izdanih letnikov Obzornika zdravstvene nege med letom 1976 in 2006. Predstavljeno je edino strokovno glasilo medicinskih sester v Sloveniji, njegov zgodovinski razvoj in spreminjanje skozi čas. Članek je osredotočen na podrobnejši pregled podatkov o: prvih dveh avtorjih, citiranih virih, vsebini prispevkov ter tipologiji. V pregled je zajetih 988 prispevkov objavljenih v rubriki Članki. 80 % člankov je podpisal en avtor, 14,2 % dva avtorja. Podatki o prvih dveh avtorjih zajemajo: spol, strokovni, znanstveni in pedagoški naslov, ustanovo ter kraj. 98 % avtorjev je iz Slovenije. Največ jih prihaja iz Kliničnega centra v Ljubljani. Ljubljana in Maribor sta najpogostejšimesti iz katerih sta avtorja. Klasifikacija po tipologiji je pokazala, da prevladujejo strokovni članki, a se trend skozi čas spreminja in je v zadnjem petletnem obdobju že obrnjen v prid znanstvenim prispevkom (62 %). Avtorji so v 30 letnikih citirali 9.638 virov, 31 % med njimi so citirani tuji strokovni in znanstveni časopisi, a je to izraziteje v zadnjem petletnem obdobju. Zdravstvena nega, medicinska sestra in zdravstvena vzgoja so najpogostejše oznake, ki opisujejo vsebino prispevkov. Vsi zbrani podatki kažejo na razvoj in rast zdravstvene nege kot profesije in vedno izrazitejšo znanstveno raziskovalno delo na tem področju. Zasluge lahko pripišemo tudi vedno večjemu številu medicinskih sester z univerzitetno ali/in akademsko izobrazbo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2007-06-01

Kako citirati

Dornik, E. (2007). Bibliometrični pregled obzornika zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 41(Suppl. 1), 83–92. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2623

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)