Zavedanje pomena vaj za mišice medeničnega dna med študenti visoke šole za zdravstvo

Avtorji

  • Ines Bizilj
  • Darija Šćepanović

Povzetek

Uvod: Kljub dokazom, da so vaje za mišice medeničnega dna pomemben dejavnik pri vzdrževanju ali vzpostavljanju optimalne funkcije mišic medeničnega dna, raziskave kažejo, da je pri splošni populaciji zavedanje pomena in poznavanje vaj za mišice medeničnega dna pomanjkljivo. Namen: Namen raziskave je bil ugotoviti kakšno je zavedanje pomena in poznavanje vaj za mišice medeničnega dna med študenti Visoke šole za zdravstvo, Univerze v Ljubljani. Metode dela: V raziskavi so sodelovali študenti tretjih letnikov fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene nege in babištva Visoke šole za zdravstvo Univerze v Ljubljani, ki so bili v študijskem letu 2005/2006 vpisani v 3. letnik enega od navedenih študijskih programov. Podatki so bili dobljeni na podlagi polstrukturiranega vprašalnika. Za analizo rezultatov so bile uporabljene deskriptivne statistične metode, za izračun razlik pa Hi kvadrat test. Stopnja statistične značilnosti je bila določena s p-vrednostjo: p ? 0,05. Rezultati: Vprašalnike je izpolnilo 134 študentov (57,5 %) izbranih študijskih programov, starih od 21 do 45 let. Od tega je bilo 26 (19,4 %) študentov fizioterapije, 40 (29,9 %) študentov delovne terapije, 24 (17,9 %) študentov babištva in 44 (32,8 %) študentov zdravstvene nege. Za analizo je bilo uporabljenih vseh 134 izpolnjenih vprašalnikov. 122 študentov (91 %) je za vaje slišalo v okviru predavanj in vaj na Visoki šoli za zdravstvo. Da morajo vaje izvajati le ženske je menilo 91 (67,9 %) anketiranih. 84 (63,6 %) je bilo mnenja, da je treba z vajami začeti med 20 in 40 letom. 125 (93,3 %) anketiranih bi vaje priporočilo tudi osebam brez težav. Sklep: Rezultati so pokazali pomanjkljivo poznavanje in zavedanje pomena vaj za mišice medeničnega dna v anketiranem vzorcu študentov, zlasti pri nekaterih študijskih programih. Tovrstnim vsebinam bi bilo potrebno v dodiplomskih študijskih programih nameniti več ur.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2007-09-01

Kako citirati

Bizilj, I., & Šćepanović, D. (2007). Zavedanje pomena vaj za mišice medeničnega dna med študenti visoke šole za zdravstvo. Obzornik Zdravstvene Nege, 41(2/3), 85–91. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2629

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)