Promocija krvodajalstva med srednješolci v celju

  • Marija Mikša
  • Cvetka Gregorc

Povzetek

Raziskave v slovenskem prostoru kažejo, da srednješolska populacija predstavlja velik krvodajalski potencial. Več kot polovica mladih je pripravljena dati kri, pa jih k temu še nihče ni pozval. Zato potrebujejo ustrezne spodbude, ki jih bodo usmerile na altruistično pot krvodajalstva. V članku je prikazan vpliv promocije krvodajalstva na porast števila krvodajalcev med celjskimi dijaki. Podatki so zbrani z retrospektivnim pregledom letnih poročil Območnega združenja Rdečega križa v Celju in Transfuziološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje v obdobju od 1987 do 2006. V desetletnem obdobju (1996–2006) promocije krvodajalstva na celjskih srednjih šolah je zabeležen stoodstotni porast števila krvodajalcev med dijaki. Najbolj se je povečalo število krvodajalcev med dijaki na srednjih strokovnih in poklicnih šolah. Med gimnazijci in dijaki srednje zdravstvene šole je bilo veliko krvodajalcev že pred izvedbo promocije krvodajalstva na šoli. Večina dijakov je naklonjena predavanjem o krvodajalstvu na srednjih šolah. Med krvodajalce bi lahko privabili še več dijakov z dodatnimi sodobnimi oblikami promocije krvodajstva v katerih bi dijaki aktivno sodelovali.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2007-09-01
Kako citirati
Mikša, M. in Gregorc, C. (2007) Promocija krvodajalstva med srednješolci v celju, Obzornik zdravstvene nege, 41(2/3), str. 93-101. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2630 (Pridobljeno: 3julij2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)