Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: računalniška oprema mora biti vključena v sistem obvladovanja bolnišničnih okužb

Avtorji

  • Vesna Prijatelj

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2012-11-06

Kako citirati

Prijatelj, V. (2012). Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: računalniška oprema mora biti vključena v sistem obvladovanja bolnišničnih okužb. Obzornik Zdravstvene Nege, 46(3), 251–253. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2889

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)