Dejavniki dostopnosti zobozdravstvenih storitev

kvalitativna analiza

Avtorji

  • Miran Forjanič Zasebni zdravstveni delavec
  • Valerij Dermol Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Slovenija
  • Valentina Prevolnik Rupel Inštitut za ekonomska raziskovanja, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-1238-7156

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.4.2984

Ključne besede:

zobozdravstvo, dostopnost, fokusna skupina, sistemski deležniki

Povzetek

Uvod: Dostopnost do zobozdravstvenih storitev je osnovna pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pacientov in je tako pomemben del zdravstvenega sistema v Sloveniji. Namen raziskave je bil ugotoviti in raziskati dejavnike dostopnosti, ki z vidika sistemskih deležnikov najbolj vplivajo na dostopnost zobozdravstvenih storitev v Sloveniji.
Metode: Izvedena je bila kvalitativna raziskava z metodo fokusne skupine V njej so sodelovali relevantni sistemski deležniki, in sicer po dva predstavnika regulatorja, izvajalca in plačnika – skupaj šest deležnikov. Uporabljena je bila tematska analiza, ki omogoča prepoznavanje vzorcev in ključnih tem na podlagi kvalitativnih podatkov.
Rezultati: Ugotovitve fokusne skupine razkrivajo stališča sistemskih deležnikov o dostopnosti zobozdravstvenih storitev v Sloveniji. Vidik sistemskih deležnikov nakazuje, da dostopnost do zobozdravstvenih storitev ni optimalna, zato so potrebne spremembe, še posebej z vidika financiranja in organizacije.
Diskusija in zaključek: Ugotovljeno je bilo, da so pomanjkanje ustreznega kadra, nezadostno zdravstveno zavarovanje in plačevanje storitev najpomembnejši dejavniki pri zagotavljanju ustreznega dostopa do zobozdravstvenega zdravja v Sloveniji. Da bi povečali dostopnost, je treba dentalni program razširiti in povečati število timov za njegovo izvajanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Valerij Dermol, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Slovenija

izr. prof. dr.

Valentina Prevolnik Rupel, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija

izr. prof. dr.

Literatura

Albreht, T., Pribakovic, R.B., Josar, D., Poldrugovac, M., Kostnapfel, T., Zaletel, M., et al., 2016. Slovenia: health system review. Health systems in transition, 18(3), pp. 1–207.

Bersell, C.H., 2017. Access to oral health care: a national crisis and call for reform. American Dental Hygienists' Association, 91(1), pp. 6–14. PMid:29118145

Bintabara, D., Nakamura, K., & Seino, K., 2018. Improving access to health care for women in Tanzania by addressing socioeconomic determinants and health insurance: a population based cross-sectional survey. BMJ Open, 8(9), art. ID e023013. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-023013 PMid:30209158; PMCid:PMC6144413

Braun V., & Clarke V., 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), pp. 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Business Dictionary, 2017. Accessibility. Available at: http://www.businessdictionary.com/definition/accessibility.html [10. 9. 2017].

de Gutierrez, G.M., Diniz, M.B., Lima, B.F.A., dos Santos, K.K., & Santos, M.T.B.R., 2018. Barriers to access to dental treatment for people with physical disabilities in a Brazilian metropolis. Pesquisa Brasileiraem Odontopediatria e Clinica Integrada, 18(1), pp. 1–8. https://doi.org/10.4034/PBOCI.2018.181.95

Eslamipour, F., Heydari, K., Ghaiour, M., & Salehi, H., 2019. Access to dental care among 15–64-year-old people. Journal of education and health promotion, 7(46). https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_99_17 PMid:29693027; PMCid:PMC5903154

Evans, D.B., Hsu, J., & Boerma, T., 2013. Universal health coverage and universal access. World Health Organization, 91, pp. 546–546A. https://doi.org/10.2471/BLT.13.125450 PMid:23940398; PMCid:PMC3738317

Heima, M., Ferretti, M., Qureshi, M., & Ferretti, G., 2017. The effect of social, geographic factors on the untreated tooth decay among head start children. Journal of clinical and experimental dentistry, 9(10), pp. e1224-e1229. https://doi.org/10.4317/jced.54228 PMid:29167713; PMCid:PMC5694152

Joseph, A.E. & Phillips, D.R., 1984. Accessibility and utilization: geographical perspectives on health care delivery. London: Harper & Row.

Kiauta, M., Poldrugovac, M., Rems, M., Robida, A., & Simčič, B, 2010. Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010–2015). Ljubljana: Ministry of Health, pp. 3-24. https://core.ac.uk/download/pdf/52484025.pdf

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Lima Carreiro, D., Oliveira, Rodrigues, R.F., Mineiro Coutinho, W.L., de Barros Lima Martins, A.M.E, & Haikal, D.S.A., 2018.

Evaluation of satisfaction with dental care from the standpoint of adult Brazilian users: a multilevel analysis. Science and Collective Health, 23(12), pp. 4339–4349. https://doi.org/10.1590/1413-812320182312.32792016 PMid:30540017

Maguire, M., & Delahunt, B., 2017. Doing a thematic analysis: a practical, step-by-step guide for learning and teaching scholars. The All Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 9(3), pp. 33501–33514.

Masadeh, M.A., 2012. Focus group: reviews and practices. The Journal of Applied Science and Technology, 2(10), pp. 63–68.

McKernan, S.C., Reynolds, J.C., Ingleshwar, A., Pooley, M., Kuthy, R.A.,& Damiano, P.C., 2018. Transportation barriers and use of dental services among medicaid-insured adults. JDR Clinical & Translational Research, 3(1), pp. 101–108. https://doi.org/10.1177/2380084417714795 PMid:30938652

Mitts, L., & Hernández-Cancio, S., 2016. Dental therapists can improve access to dental carefor underserved communities. Available at: https://familiesusa.org/resources/dental-therapists-can-improve-access-to-dental-care-forunderserved-communities/ [10. 9. 2017].

Mosadeghrad, A.M., 2013. Health care service quality: towards a broad definition. International journal of health care quality assurance, 26(3), pp. 203–219. https://doi.org/10.1108/09526861311311409 PMid:23729125

Moseley, M.J., 1979. Accessibility: the rural challenge. London: Methuen.

Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije: zdravje za vse do leta 2004 (NPZV), 2000. Uradni list Republike Slovenije, št. 49.

Nagle, B., & Williams, N., 2013. Methodology brief: introduction to focus groups. [S.l.]: Center for Assessment, Planning and Accountability, pp. 1–12.

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, 1994. Uradni list Republike Slovenije, št.79.

Pravilnik pripravništva in strokovnega izpita za poklic zobozdravnik zobozdravnica, 2018. Uradni list Republike Slovenije, št. 47.

Prevolnik Rupel, V., 2016. ESPN Thematic Report on inequalities in access to healthcare: Slovenia. Brussels: European Commission, pp. 1-20.

Rabiee, F., 2004. Focus-group interview and data analysis. Proceedings of the nutrition society, 63(4), pp. 655–660. https://doi.org/10.1079/PNS2004399 PMid:15831139

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025, Skupaj za družbo zdravja (ReNPZV16–25), 2016. Uradni list Republike Slovenije, št. 25.

Robinson, A., 2006. Phenomenology. In: E. Cluett & R. Bluff, eds. Principles and practice of research in midwifery. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, pp. 187−219.

Rosing, K., Leggett, H., Csikar, J., Vinall-Collier, K., Christensen, L.B., Whelton, H., et al., 2019. Barriers and facilitators for prevention in Danish dental care. Acta Odontologica Scandinavica, 77(6), pp. 439–451. https://doi.org/10.1080/00016357.2019.1587503 PMid:30905244

Salminen, H., Piispanen, P., & Toth-Pal, E. 2019. Primary care physicians' views on osteoporosis management: a qualitative study. Archives of osteoporosis, 14(1), pp. 40–48. https://doi.org/10.1007/s11657-019-0599-9 PMid:31028556; PMCid:PMC6486622

Starfield, B., Shi, L., & Macinko, J., 2005. Contribution of primary care to health systems and health. The milbank quarterly, 83(3), pp. 457–502. https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00409.x PMid:16202000; PMCid:PMC2690145

Taiwo, O.O., & Panas, R., 2018. Roles of community pharmacists in improving oral health awareness in Plateau State, Northern Nigeria. International dental journal, 68(4), pp. 287–294. https://doi.org/10.1111/idj.12383 PMid:29446064

Verheire, F., De Visschere, L., Fernandez, C., Lambert, M. & Marks, L., 2018. Accessibility to oral healthcare for people on social assistance: a survey of social service providers from Public Welfare Centers in Flanders. International dental journal, 68(6), pp. 393–404. https://doi.org/10.1111/idj.12395 PMid:29744868

Ware, V.A., 2013. Improving the accessibility of health services in urban and regional settings for Indigenous people. Canberra: Australian Institute of Health and Welfare.

World health organization, 2012. Health consumer Index: report. Available at: https://healthpowerhouse.com/files/Report-EHCI-2012.pdf [20. 6. 2019].

Yuen, A., Martins Rocha, C., Kruger, E., & Tennant, M., 2018a. Does public transportation improve the accessibility of primary dental care in São Paulo, Brazil. Community dentistry and oral epidemiology, 46(3), pp. 265–269. https://doi.org/10.1111/cdoe.12360 PMid:29377218

Yuen, A., Rocha, C.M., Kruger, E., & Tennant, M., 2018b. The equity of access to primary dental care in São Paulo, Brazil: a geospatial analysis. International dental journal, 68(3), pp. 171–175. https://doi.org/10.1111/idj.12336 PMid:28913887

Zakon o Zdravniški službi (ZZdrS), 2006. Uradni list Republike Slovenije, št.72.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), 2006. Uradni list Republike Slovenije, št. 72.

Zakon o zdravstveni dejavnosti - 1 (ZZDej-1), 2005. Uradni list Republike Slovenije, št. 23.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), n. d. Available at: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/pravice_ozz_ioz/obseg_pravic/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnM [5. 5. 2019].

Zdravniška zbornica (Medical Chamber), 2018. V zobozdravstvu manjka do 500 programov otroškega in odraslega zobozdravstva. Available at: https://www.zdravniskazbornica.si/informacijepublikacije-in-analize/obvestila/2018/07/12/v-zobozdravstvumanjka-do-500-programov-otro%C5%A1kega-in-odraslegazobozdravstva [4. 10. 2019].

Zdravstvena skupnost Slovenije zavod SRS za zdravstveno varstvo, 1982. Enotni seznam zdravstvenih storitev in samoupravni sporazum o njegovi uporabi v svobodni menjavi dela. Ljubljana: Zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo.

Zver, E.H. & Srakar, A., 2018. Finančna dostopnost do zdravstva v Sloveniji in njen vpliv na neenakosti v zdravju. In: T. Lesnik, M. Gabrijelčič Blenkuš, A. Hočevar Grom, T. Kofol Bric & M. Zaletel., eds. Neenakosti v zdravju v Sloveniji v času ekonomske krize. Ljubljana: National Institute of Public Health,

pp. 127–136.

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Objavljeno

2019-12-16

Kako citirati

Forjanič, M., Dermol, V., & Prevolnik Rupel, V. (2019). Dejavniki dostopnosti zobozdravstvenih storitev: kvalitativna analiza. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(4), 269–279. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.4.2984

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek