Vloga zdravstvene pismenosti pri izvajanju vedenj samooskrbe pri pacientih s srčnim popuščanjem

pregled literat

Avtorji

  • Klara Rebernik Grah Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana https://orcid.org/0009-0004-1566-0498
  • Lijana Zaletel-Kragelj Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana https://orcid.org/0000-0003-1014-7906
  • Jerneja Farkaš Lainščak Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana in Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota, Slovenija https://orcid.org/0009-0001-6042-5743

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2024.58.2.3219

Ključne besede:

promocija zdravja, zdravstvena vzgoja, kronične bolezni, obvladovanje bolezni, bolezni srca in žilja

Povzetek

Uvod: V Sloveniji se soočamo z naraščajočim bremenom srčnega popuščanja, pri obvladovanju katerega je ključno učinkovito izvajanje vedenj samooskrbe. Namen raziskave je proučiti povezanost stopnje zdravstvene pismenosti z izvajanjem vedenj samooskrbe pri pacientih s srčnim popuščanjem.
Metode: Pregled literature je vključeval pregled podatkovnih baz COBISS, Google Učenjak, Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si), PubMed, CINAHL, Medline in Web of Science v obdobju od novembra do decembra 2021.
Iskali smo s kombinacijo ključnih besed zdravstvena pismenost, srčno popuščanje in samooskrba ter z iskalno sintakso: ("health literacy" AND "heart failure" AND (("self-management" OR "self management") OR ("selfcare" OR "self care"))). Rezultati so bili analizirani s pomočjo pripovedne analize.
Rezultati: Skupno sta bila identificirana 402 zadetka, v končno analizo je bilo vključenih 19 zadetkov. V poprečju je imelo nizko stopnjo zdravstvene pismenosti 38 % pacientov s srčnim popuščanjem, pojav pa je bil najpogosteje merjen s Kratkim testom za merjenje funkcionalne zdravstvene pismenosti (S-TOFHLA). Višja stopnja zdravstvene pismenosti je bila največkrat povezana z boljšim znanjem o srčnem popuščanju.
Diskusija in zaključek: Rezultati raziskav niso bili enotni. Kaže se potreba po izvedbi longitudinalnih raziskav, ki bi omogočile jasnejši uvid v mehanizme povezanosti stopnje zdravstvene pismenosti z izvajanjem vedenj samooskrbe pri pacientih s srčnim popuščanjem ter posledično razvoja zdravstvenovzgojnih intervencij za dvig stopnje zdravstvene pismenosti pri ciljni populaciji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Aaby, A., Friis, K., Christensen, B., Rowlands, G., & Maindal, H. T. (2017). Health literacy is associated with health behaviour and self-reported health: A large population-based study in individuals with cardiovascular disease. European Journal of Preventive Cardiology, 24(17), 1880–1888. https://doi.org/10.1177/2047487317729538 PMid:28854822; PMCid:PMC5680908

Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). Systematic approaches to a successful literature review (2nd ed.). SAGE Publications. Cajita, M. I., Cajita, T. R., & Han, H.-R. (2016). Health literacy and heart failure: A systematic review. Journal of Cardiovascular Nursing, 31(2), 121–130. https://doi.org/10.1097/JCN.0000000000000229 PMid:25569150; PMCid:PMC4577469

Chen, A. M. H., Yehle, K. S., Albert, N. M., Ferraro, K. F., Mason, H. L., Murawski, M. M., & Plake, K. S. (2013). Health literacy influences heart failure knowledge attainment but not self-efficacy for self-care or adherence to self-care over time. Nursing Research and Practice, 2013, Article 353290. https://doi.org/10.1155/2013/353290 PMid:23984058; PMCid:PMC3741959

Chen, A. M. H., Yehle, K. S., Albert, N. M., Ferraro, K. F., Mason, H. L., Murawski, M. M., & Plake, K. S. (2014). Relationships between health literacy and heart failure knowledge, selfefficacy, and self-care adherance. Research in Social and Administrative Pharmacy, 10(2), 378–386. https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2013.07.001 PMid:23953756; PMCid:PMC3923851

Chen, A. M. H., Yehle, K. S., Plake, K. S., Murawski, M. M., & Mason, H. L. (2011). Health literacy and self-care of patients with heart failure. Journal of Cardiovascular Nursing, 24(6), 446–451. https://doi.org/10.1097/JCN.0b013e31820598d4 PMid:21263340; PMCid:PMC3134625

Chen, A. M. H., Yehle, K. S., Plake, K. S., Rathman, L. D., Heinle, J. W., Frase, R. T., Anderson, J. G., & Benley, J. (2020). The role of health literacy, depression, disease knowledge, and self-efficacy in self-care among adults with heart failure: An updated model. The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care, 49(6), 702–708. https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2020.08.004 PMid:32861889

Clark, A. M., Spaling, M., Harkness, K., Spiers, J., Strachan, P. H., Thompson, D. R., & Currie, K. (2014). Determinants of effective heart failure self-care: A systematic review of patients' and caregivers' perceptions. Heart, 100(9), 716–721. https://doi.org/10.1136/heartjnl-2013-304852 PMid:24548920

Cvetinovic, N., Loncar, G., & Farkas, J. (2016). Heart failure management in the elderly: A public health challenge. Wiener Klinische Wochenschrift, 128(Suppl 7), 466–473. https://doi.org/10.1007/s00508-016-1138-y PMid:27900534

Dennison, C. R., McEntee, M. L., Samuel, L., Johnson, B. J., Rotman, S., Kielty, A., & Russell, S. D. (2011). Adequate health literacy is associated with higher heart failure knowledge and self-care confidence in hospitalized patients. Journal of Cardiovascular Nursing, 26(5), 359–367. https://doi.org/10.1097/JCN.0b013e3181f16f88 PMid:21099698 PMCid:PMC3116982

Fabbri, M., Murad, H., Wennberg, A. M., Turcano, P., Erwin, P. J., Alahdab, F., Berti, A., Manemann, S. M., Yos, K. J., Finney Rutten, L. J., & Roger, V. L. (2020). Health literacy and outcomes among patients with heart failure. Journal of the American College of Cardiology, 8(6), 451–460. https://doi.org/10.1016/j.jchf.2019.11.007 PMid:32466837; PMCid:PMC7263350

Farkaš Lainščak, J., & Sedlar Kobe, N. (Eds.). (2019). Ocena potreb, znanja in veščin bolnikov s srčnim popuščanjem in obremenitev njihovih neformalnih oskrbovalcev. Splošna bolnišnica Murska Sobota. https://www.nepopustljivo-srce.si/novice/znanstvenamonografija-programa-ozavescanja-in-opolnomocenja-osrcnem-popuscanju-v-elektronski-obliki

Hawkins, M. A. W., Dolansky, M. A., Levin, J. B., Schaefer, J. T., Gunstad, J., Redle, J. D., Josephson, R., & Hughes, J. W. (2016). Cognitive function and health literacy are independitly associated with heart failure knowledge. The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care, 45(5), 386–391. https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2016.07.004 PMid:27664312; PMCid:PMC5147734

Hwang, B., Moser, D. K., & Dracup, K. (2014). Knowledge in insufficient for self-care among heart failure patients with psychological distress. Health Psychology, 33(7), 588–596. https://doi.org/10.1037/a0033419 PMid:23815766; PMCid:PMC4090087

Jaarsma, T., Cameron, J., Riegel, B., & Stromberg, A. (2017). Factors related to self-care in heart failure patients according to the middle-range theory of self-care of chronic illness: A literaure update. Current Heart Failure Reports, 14(2), 71–77. https://doi.org/10.1007/s11897-017-0324-1 PMid:28213768; PMCid:PMC5357484

Jaarsma, T., Hill, L., Bayes-Genis, A., Brunner La Rocca, H.-P., Castiello, T., Čelutkienė, J., Marques-Sule, E., Plymen, C. M., Piper, S. E., Riegel, B., Rutten, F. H., Gal, T. B., Bauersachs, J., Coats, A. J. S., Chioncel, O., Lopatin, Y., Lund, L. H., Lainscak, M., Moura, B., ... Strömberg, A. (2021). Self-care of heart failure patients: Practical management recommendations from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure, 23(1), 157–174. https://doi.org/10.1002/ejhf.2008 PMid:32945600; PMCid:PMC8048442

Jacobson, A. F., Sumodi, V., Albert, N. M., Butler, R. S., DeJohn, L., Walker, D., Dion, K., Lin Tai, H.-L., & Ross, D. M. (2018). Patient activation, knowledge, and health literacy association with self-management behaviors in persons with heart failure. The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care, 47(5), 447–451. https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2018.05.021 PMid:29910065

Jo, A., Seo, E. J., & Son, Y.-J. (2020). The roles of health literacy and social support in improving adherence to selfcare behaviours among older adults with heart failure. Nursing Open, 7(6), 2039–2046. https://doi.org/10.1002/nop2.599 PMid:33072389; PMCid:PMC7544858

Leon-Gonzalez, R., Garcia-Esquinas, E., Paredes-Galan, E., Ferrero-Martinez, A. I., Gonzalez-Guerrero, J. L., Hornillos- Calvo, M., Menéndez-Colino, R., Torres-Torres, I., Galán, M. C., Torrente-Carballido, M., Olcoz-Chiva, M., Rodríguez- Pascual, C., & Rodriguez-Artalejo, F. (2018). Health literacy and health outcomes in very old patients with heart failure. Revista Espanola de Cardiologia, 71(3), 178–184. https://doi.org/10.1016/j.rec.2017.06.010 PMid:28697926

Ma, C., & Zhou, W. (2020). Predictors of rehospitalization for community-dwelling older adults with chronic heart failure: A structural equation model. Journal of Advanced Nursing, 76(6), 1334–1344. https://doi.org/10.1111/jan.14327 PMid:32056280

Macabasco-O'Connell, A., DeWalt, D. A., Broucksou, K. A., Hawk, V., Baker, D. W., Schillinger, D., Ruo, B., Bibbins- Domingo, K., Holmes, G. M., Erman, B., Weinberger, M., & Pignone, M. (2011). Relationship between literacy, knowledge, self-care behaviors, and heart failure-related quality of life among patients with heart failure. Journal of General Internal Medicine, 26(9), 979–986. https://doi.org/10.1007/s11606-011-1668-y PMid:21369770; PMCid:PMC3157534

Magnani, J. W., Mujahid, M. S., Aronow, H. D., Cene, C. W., Vaughan Dickson, V., Havranek, E., Morgenstern, L. W., Paasche-Orlow, M. K., Pollak, A., & Willey, J. Z. (2018). Health literacy and cardiovascular disease: Fundamental relevance to primary and secondary prevention. A scientific statement from the American Heart Association. Circulation, 138(2), e48–e74. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000579 PMid:29866648; PMCid:PMC6380187

Marciano, L., Camerini, A.- L., & Schulz, P. J. (2019). The role of health literacy in diabetes knowledge, self-care, and glycemic control: A meta-analysis. Journal of General Internal Medicine, 34(6), 1007–1017. https://doi.org/10.1007/s11606-019-04832-y PMid:30877457; PMCid:PMC6544696

Matsuoka, S., Tsuchihashi-Makaya, M., Kayane, T., Yamada, M., Wakabayashi, R., Kato, N. P., & Yazawa, M. (2016). Health literacy is independently associated with self-care behavior in patients with heart failure. Patient Education and Counseling, 99(6), 1026–1032. https://doi.org/10.1016/j.pec.2016.01.003 PMid:26830514

McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., Gardner, R. S., Baumbach, A., Böhm, M. , Burri, B., Butler, J., Čelutkienė, J., Chioncel, O., Cleland, J. G. F., Coats, A. J. S., Crespo- Leiro, M. G., Farmakis, D., Gilard, M., Heymans, S., Hoes, A. W., Jaarsma, T., Jankowska, E. A., Lainscak, M., & ESC Scientific Document Group (2021). 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagno sis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European Heart Journal, 42(36), 3599–3726. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368 PMid:34447992

Moser, D. K. & Watkins, J. F. (2008). Conceptualizing self-care in heart failure: A life course model of patient characteristics. Journal of Cardiovascular Nursing, 23(3), 205–220. https://doi.org/10.1097/01.JCN.0000305097.09710.a5 PMid:18437061

National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI). (2021). Study quality assessment tools. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/study-qualityassessment-tools

Omersa, D., Farkas, J., Erzen, I., & Lainscak, M. (2016). National trends in heart failure hospitalization rates in Slovenia 2004–2012. European Journal of Heart Failure, 18(11), 1321–1328. https://doi.org/10.1002/ejhf.617 PMid:27611905

Omersa, D., Lainscak, M., Erzen, I., & Farkas, J. (2016). Mortality and readmissions in heart failure: An analysis of 36,824 elderly patients from the Slovenian national hospitalization database. Wiener Klinische Wochenschrift, 128(Suppl 7), 512–518. https://doi.org/10.1007/s00508-016-1098-2 PMid:27761738

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, Article n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71 PMid:33782057; PMCid:PMC8005924

Pleasant, A., Maish, C., O'Leary, C., & Carmona, R. (2019). Measuring health literacy in adults: An overview and discussion of current tools. In O. Okan, U. Bauer, D. Levin-Zamir, P. Pinheiro, & K. Sorensen (Eds.), International handbook of health literacy: Research, practice and policy accross the lifespan (pp. 67–81). Policy Press. https://doi.org/10.56687/9781447344520-008

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2010). Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice (7th ed.). Lippincott William & Willkins.

Robinson, S., Moser, D., Pelter, M. M., Nesbitt, T., Paul, S. M., & Dracup, K. (2011). Assessing health literacy in heart failure patients? Journal of Cardiac Failure, 17(11), 887–892. https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2011.06.651 PMid:22041324; PMCid:PMC3206225

Rowlands, G., Protheroe, J., Saboga-Nunes, L., Van den Broucke, S., Levin-Zamir, D., & Okan, O. (2019). Health literacy and chronic conditions: A life course perspective. In O. Okan, U. Bauer, D. Levin-Zamir, P. Pinheiro, & K. Sorensen (Eds.), International handbook of health literacy: Research, practice and policy accross the lifespan (pp. 183–197). Policy Press. https://doi.org/10.56687/9781447344520-015 PMid:31204258

Santesmases-Masana, R., Gonzalez-de Paz, L., Hernandez- Martinez-Esparza, E., Kostov, B., & Navarro-Rubio, M. D. (2019). Self-care practices of primary health care patients diagnosed with chronic heart failure: A cross-sectional survey. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(9), 1–16. https://doi.org/10.3390/ijerph16091625 PMid:31075932; PMCid:PMC6539518

Savarese, G., Moritz Becher, P., Lund, L. H., Seferovic, P., Rosano, G. M. C., & Coats, A. J. S. (2022). Global burden of heart failure: A comprehensive and updated review of epidemiology. Cardiovascular Research, 118(17), 3272–3287. https://doi.org/10.1093/cvr/cvac013 PMid:35150240

Son, Y.-J., Shim, D. K., Seo, E. K., & Seo, E. J. (2018). Health literacy but not frailty predict self-care behaviors in patients with heart failure. Environmental Research and Public Health, 15(11), Article 2474. https://doi.org/10.3390/ijerph15112474 PMid:30404140; PMCid:PMC6265912

Sorensen, K., Van den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., & Brand, H. (2012). Health literacy and public health: A systematic teview and integration of definitions and models. BMC Public Health, 12, Article 80. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80 PMid:22276600; PMCid:PMC3292515

Wang, B., Xia, L., Yu, J., Feng, Y., Hong, J., & Wang, W. (2020). The multiple mediating effects of health literacy and self-care confidence between depression and self-care behaviors in patients with heart failure. The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care, 49(6), 842–847. https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2020.09.011 PMid:33011463

World Health Organization. (2013). Health literacy: The solid facts. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/128703/e96854.pdf

Wu, J.-R., Holmes, G. M., DeWalt, D. A., Macabasco-O'Connell, A., Bibbins-Domingo, K., Ruo, B., Baker, D. W., Schillinger, D., Weinberger, M., Broucksou, K. A., Erman, B., Jones, C. D., Cene, C. W., & Pignone, M. (2013). Low literacy is associated with increased risk of hospitalization and death among individuals with heart failure. Journal of General Internal Medicine, 28(9), 1174–1180. https://doi.org/10.1007/s11606-013-2394-4 PMid:23478997 PMCid:PMC3744307

Wu, J.-R., Reilly, C. M., Holland, J., Higgins, M., Clark, P. C., & Dunbar, S. B. (2017). Relationship of health literacy of heart failure patients and their familiy members on heart failure knowledge and self-care. Journal of Family Nursing, 23(1), 116–137. https://doi.org/10.1177/1074840716684808 PMid:28795936

Prenosi

Objavljeno

2024-06-15

Kako citirati

Rebernik Grah, K., Zaletel-Kragelj, L., & Farkaš Lainščak, J. (2024). Vloga zdravstvene pismenosti pri izvajanju vedenj samooskrbe pri pacientih s srčnim popuščanjem: pregled literat. Obzornik Zdravstvene Nege, 58(2), 120–133. https://doi.org/10.14528/snr.2024.58.2.3219

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek